鹿港龍山寺


廟宇文化工作室 http://folkdoc.com圖片參照

鹿港龍山寺歷史沿革

鹿港龍山寺始創於明永曆七年(公元一六五三年),由台灣佛教開山祖肇善禪師所建,永曆十五年(公元一六六一年)鹿港遷街,始以磚造改建,原址在鹿港市場北側五十公尺處暗街仔(現大有街),為開台最早佛寺。

康熙而後,鹿港逐漸形咸台灣對內對外要津,人文薈萃,商務發達,乃於乾隆四十七年(公元一七八二年),由泉州都閫府陳邦光提倡遷建於現址,八郊士紳響應,共募淨財八萬餘圓,遠自佛蘭西購買石材,由福州批運杉木磚瓦等,延聘大陸名匠設計興建,寺屬北宋宮殿式建築,所用石材據估價高達數億現值。全寺昔有九十九個門,以山門、五門、戲台、拜殿、正殿及後殿為區分,中隔以大庭,配以南北走廊,內接禪房靜室,殿後有靜園,花木扶疏;寺之前後原有澄潭印月【俗稱日月齊明,今已堵塞】,儼然有上方之勝,其規模宏大,建築魏峨,構造精功,古樸、幽靜、莊嚴而雄偉兼而有之,自昔有「台灣紫禁城」【俗稱皇帝殿】美譽,稱為台灣三大古剎之首。嘉慶年間曾為泉州臨濟宗巨剎開元寺之分寺。

日據時期被指定為本願寺分寺,歷派高僧主持弘教。本寺神為觀音菩薩祀於正殿,以境主公 註生娘娘配祀旁杞十八尊者,後殿原為北極殿,左右設龍神、風神位。光緒二十五年(公元一八九九年)九月,日人強佔正殿以祀西本願寺阿彌陀佛像,將寺中原有神像悉盡棄置於大庭,眾乃暫借港底莊德齋堂安置 至光緒三十年八月初九日,始迎回本寺入祀於後殿 民國十年(公元一九二一年)舊曆十月初六日夜九時後殿失火 強風助長火勢一發無法控制 全寺佛像 除唐代銅鑄觀音及伏虎尊者以外,悉遭焚毀,鎮山文物存無一二。

越日街眾集議善後 將劫餘文物佛像暫安置於北廊(戲台邊)。民國十七年 ,再由大陸聘名雕刻家來寺雕塑觀音坐像、十七尊羅漢及龍王諸神佛像

民國二十五年,管理人黃秋等向本願寺力爭,獲准乃重建後殿。

迢至民國卅四年台灣光復,始將西本願寺彌陀佛像移祀後殿, 北廊之觀音,羅漢諸神像迎回正殿奉祀,眾善信自動捐資另雕藥師、地藏王諸佛像,配祀於後殿。

民國五十一年又雕大尊鎮殿觀音、護法及韋馱像入祀正殿,始成今觀。

顧自始建三百餘年來經二次遷建,閱四個朝代,歷經滄桑,經無數次浩劫,而能依持創建時寺貌,成為台灣唯一保持最完整之古代寺廟,堪稱奇蹟。而與鹿港之開發、興盛、衰頹、沒落至於復興,有密切不可分離關係,尤以其建築藝術,備受全世界專家學者們之推崇,譽為「台灣之藝術殿堂」、「中國建築學之寶」,為研究中國建築者所必來之地,而馳名於世。

由於歲月久經風雨侵蝕,簷瓦磚堊剝落傾圯者多,南北兩廊早已破壞不堪。民國六十三年承名教授漢寶德之建議 以「國寶」保護。經其規劃設計,開始復古工作 第一期兩廊工程於民國六十四年開工,六十七年五月告竣,其餘亦自民國七十二年起陸續分期進行。 一待復古工作完成,不但為國家保存無價瑰寶,在歷史、宗教、學術、觀光方面,皆有其權威性意義與價值,對古都鹿港之發展,甚至整個台灣之文化維護,必有極大的影響與效益也。

當步入本寺山門前廣場,面對這一座台灣最大的佛寺,緬懷昔日一群偉大的拓荒英雄們,拼生命冒波濤之險,由大陸渡台,在此與惡劣的風土瘴癘搏鬥,前朴後繼,開闢蠻荒的情景,可見到鹿港的黃金時代,港集軸艫,市繞金屋的繁華景象,更忘不了台灣的遺民們以血淚寫成的五十年抗日史實。我們當可安慰黯淡歲月已成過去,鹿港由頹廢中抬起頭來迎向新時代,我們當可引以為榮。因為留存於此的一磚一石,盡是我們的先人們,以血汗與智慧融蛈茼赤熊L價瑰寶。

民國七十二年政府鑒於本寺建築表現中華古式構造,指定為國家一級古蹟,並由政府規劃修復古蹟舊觀。一杵晨鐘敲醒了塵夢,唄葉悠揚,香篆昇騰與朝霞交織,化為漫天雲彩,魏峨殿字上東昇的曉日,宛如鹿港三百年歷史文化之萬丈光芒,永遠照耀八荒。

宮址:彰化縣 鹿港鎮金門街81號