@@ͬСAbѵyDIYۤvӡzBͧ@ѦҡC http://folkdoc.com
mCdvn mJOn mRqͳn mBPưn m|n
mlСn mj{CСn moXFԡn mc_Bġn ma`wn
ma`ưn msFwn mn mGĤn mG氮n
meBǡBJn meިxn m㳽Gn m֮hn m۶군n
m۪n mԳ¤ơn moġn mڦoJ|n me^n
mAM]Jn mײD|n mxn mLFԡn mNn
mJ}Bn mNXnY]n mn mknn mo_n
mդպuިxn mI}n m̶BNOn m`n mXGFԡn
mX͵Fԡn mXFԡn mDn mBAn mۻsJpn
m۳·λn m㥽Fġn mӬd_n mn msn
mcFԡn msn m]X}G]Jn m]Jn mln
mѥ]n mfcĤơn mĪڽn mJn mJ|n
mvFԡn mɦ׫Cn m氮s@n mgAB֤n mı}Lġn
mȦսlǴn mrNn mֽomkn mA{n m|n
mi崣ʦXƲzn mġn m󥤪oBn mۣ׵n mn
mPѼߡn mn m}Lġn mEn mШYn
mѥ]n mѥ]An mn m»n m´Ԥơn